SVIDERSKIS STASYS

1920 - 2011

Recognized 1997 m.

Buried in Kamajai cemetery,
Rokiškis district, Lithuania
Graveyard coordinates:
55, 81 77 02 (š. pl.)
25, 51 51 86 (r. ilg.)
sviderskis stasys.png
sviderskis profilis.png
STASYS SVIDERSKIS
GRAVE SITE
20190414_145806.jpg
MARKED GRAVESTONE
In the summer of 1941, Stasys Sviderskis (b. 1920) was in the resort town of Druskininkai, where he was in charge of a children’s summer camp. There were about 150 children in the camp, 70 of whom were Jewish. On June 22, 1941, while fighting was going on in the area, Sviderskis gathered all the children with the intention of moving them eastward. In the confusion of the first days of the German-Soviet war, Sviderskis managed to put the children on the first train that left for Wilno (Vilnius) and continued from there to the eastern territories of the Soviet Union. Despite the countless dangers that he faced, Sviderskis succeeded in taking all of the children under his care to an area outside of German control, and so the lives of all the Jewish children were saved.
1941 m. birželio 22 d. kai Lietuvoje prasidėjo karas Stasys Sviderskis buvo Druskininkų pionierių stovykloje, kurioje buvo paskirtas komendantu. Jis nieko nelaukdamas ir nesvarstydamas, surinko visus vaikus, kad juos evakuotų, perkeldamas toliau į rytus. Pirmosios nacių Vokietijos ir Sovietų sąjungos karo dienos sumaištyje Sviderskis sugebėjo įsodinti vaikus į Vilnių važiavusį traukinį, kuris vyko į ilgą kelionę iki rytinių Sovietų sąjungos miestų. Nepaisant daugybės pavojų, su kuriais jis susidūrė, Sviderskiui pavyko visus savo globojamus vaikus išvežti iš Vokietijos kontroliuojamos teritorijos, todėl buvo išgelbėti visų žydų vaikų gyvenimai.
RESCUED PERSONS:
more then 70 kids from
Druskininkai pioneer camp
Rochelė Gempelytė
Peri Zareckaitė
Sara Chavkinaitė
Ania Verškovskaitė
Sara Klermanaitė
Blima Veselytė
Dovydas Epšteinas
Sonia Levinaitė
Sara Beršteinaitė
Chana Merkelytė
Mira Strelicaitė
Bunkė Binskis
Ela Bronšteinaitė
Lėja Mitnikaitė
Pesia Poznerytė
Malkė Goldmanaitė
Meilachas Goldmanas
Zecharija Česna
Šulamita Elpertaitė
Chaimas Kurliandčikas
Chaja Gorunaitė
Sara Mitnikaitė
Lėja Šeraitė
Sara Kalmanaitė
Česia Chorozelskytė
Vilenckis
Sara Sandleraitė
Sonia Levinaitė
Pera Ščubaitė
Sonia Godelytė
Chana Vainerytė
Bliuma Kudlicaitė
Mejeris Kublicas
Mira Kalamanavičiūtė
ir kiti
 
isgelbetieji 1962.png
SURVIVORS MEET, 1962
INFORMATION COLLECTED FROM:
db.yadvashem.org
www.issigelbejesvaikas.lt
www.lzb.lt