LILIJANA BINKYTĖ - MOZURIŪNIENĖ

1925 - 2018

Recognized 1988 

Buried in Rasos cemetery,
Vilnius, Lithuania
Graveyard coordinates:
54, 67 03 68 (š. pl.)
25, 30 27 59 (r. ilg.)
mozuriuniene lilijana.png
GRAVE SITE
Screen Shot 2019-06-10 at 18.27.19.png
LILIJANA BINKYTĖ - MOZURIŪNIENĖ
IMG_4037.JPG
MARKED GRAVESTONE
BINKIS FAMILY
ON KAZYS BINKIS LAP IS SITTING  LILIJANA.
FIRST ROW FROM THE LEFT: IRENA, GERARDAS, SOFIJA BINKIENĖ IR ELEONORA
More information will be available soon
Screen Shot 2019-06-10 at 18.33.44.png
KAZYS BINKIS WITH CHILDREN: (FROM LEFT) IRENA, GERARDAS, LILIJANA, ELEONORA
RESCUED PERSONS:
Gita Judelevičiūtė
Raja Judelevičienė
Paša (Pesia) Melamed
Mironas Ginkas
Fruma - Mania Ginkienė
Kama Ginkas
Sofija (Sonia) Ginkaitė Šabadienė
Beba Šatenštein - Taborisky
Gutia Šmuklerytė  -Fiš
Roza Stenderienė
Adina Segal
Samuelis (Šmuelis) Segalis
Rivka Šmuklerytė - Ošerovičienė
Gerta Bagrianskienė
Fania Zislė (vėliau žuvo)
Ester Golan
ginkiai.png
FUMA, EUGENIJA, KAMA IR MIRONAS GINKIS
INFORMATION COLLECTED FROM
www.issigelbejesvaikas.lt
db.yadvashem.org
WE THANK OUR SPONSORS
Jonas Gencevičius
Lev Šifrin
Izrail Šifrin
Nicolas Ortiz
Gediminas Kemeklis
Reuven Taibel